დუბლირებული მისამართების მოძებნა და წაშლა


დუბლირებული მისამართების საძიებო
და წამშლელი პროგრამული უზრუნველყოფა


  • DedupeWizard 8: Excel–ში მაძიებელი დუბლირებული მისამართების უბრალო პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ყოველგვარი განსაკუთრებული ტექნიკური ცოდნის გარეშე. დუბლირებული მისამართები შესაძლებელია მოიძებნოს საფოსტო მისამართის, ტელეფონის ნომრის ან/და ელ. ფოსტის მისამართის გამოყენებით, მისამართების ერთ სიაში ან ორში, როგორც ეს საჭიროა გამორიცხული მისამართების სიების განხილვისათვის. შეიძლება იქნეს დამუშავებული მხოლოდ Excel–ის ფაილები.
  • DataQualityTools 8: DedupeWizard–თან და DataQualityTools–თან შედარებით, დუბლიკატი მისამართების საძიებოდ ის გთავაზობთ უფრო მეტ შესაძლებლობებს და აგრეთვე, მისამართების მონაცემთა დამუშავების მთელ რიგ დამატებით ფუნქციებს, ისეთს, როგორიცაა მონაცემთა ბაზის შერწყმის ფუნქცია. Excel–ის ფაილებთან ერთად, პროგრამას აგრეთვე შეუძლია დაამუშაოს dBase–ი, ACCESS–ი, VistaDB–ი და ტექსტური ფაილები, ისევე როგორც მონაცემთა ბაზების სერვერებს, ისეთებს, როგორიცაა MS SQL Server–ი, PostgreSQL–ი, ORACLE–ი and MySQL–ი.

დამატებითი ინფორმაცია: www.dataqualityapps.com