დასახლების კოდები საფრანგეთი

დასახლების კოდები საფრანგეთი:

ქალაქი ან რეგიონი დასახლების კოდი
1.Île-de-France (Paris)01

დასახლების კოდები საფრანგეთი