დასახლების კოდები ბელგია

დასახლების კოდები ბელგია:

ქალაქი ან რეგიონი დასახლების კოდი
1.Mechelen (Malines)015
2.Mons (Bergen), Casteau065

დასახლების კოდები ბელგია